Fillingstation Meeting Kingscafe Vilhelmina Wednesday 5 June kl19-2100

Welcome to Fillingstation first meeting in June of celebration and fellowship, filling up with Holyspirit worship, with healing and continued reading from the ‘Word’.

Welcome to each of our two meetings every month – every uneven week Wednesdays.

Välkommen till Filling Station-möte, på onsdag den 5 juni! Vi har träffar den första och tredje onsdagen varje månad.
Vi fortsätter att bjuda in Helige Ande och lita på att Han leder våra träffar.
Vi ber Gud att fylla upp vår själ, kropp och ande genom tillbedjan och lovsång – för att hjälpa oss att nå vår fulla potential, samtidigt som vi använder de resurser som finns inuti vårt hjärta och sinne. I Johannes ord i Första Johannesbrevet kapitel 4 vers 4 (1 Joh 4:4) står det:
“Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen.” 
 
Vi fortsätter att be för Vilhelmina, för olika nationer samt för fred i Jerusalem.
Låt oss läsa och upprepa denna bön av Charles Wesley:
“Jesus, bekräfta mitt hjärtas önskan, 
att arbeta, tala och tänka för dig.
Låt mig ännu få vakta den Heliga Elden,

och väck ännu gåvan inom mig.”

Guds välsignelse!
Värdar: Anthony och Victoria

bless

Anthony and Victoria

Translate »
X
X